De Nederlandse Filmacademie biedt studenten een leeromgeving aan waarbinnen zij zich, op een zo hoog mogelijk niveau, kennis, vaardigheden en ervaring in het door hen gekozen ambacht eigen kunnen maken. Centraal hierbij staat de individuele ontwikkeling van de student binnen de af te leggen leerroute. De Nederlandse Filmacademie levert een essentiële bijdrage aan de filmcultuur middels permanent onderzoek naar de wijze waarop beeld en geluid zich tot elkaar verhouden en stimuleert een onderzoekende, kritische en reflectieve houding van de makers.

Open externe link