Maken alles custom-made voor wat moet bewegen tijdens een voorstelling en DMX gestuurd. Waren ooit bekend geworden met DMX-beamershutters.

Open externe link